Tu se skrivajo različni cirkuški in žonglerski rekviziti, ki jih nismo mogli uvrstiti v ostale večje kategorije.

Tu se skrivajo različni cirkuški in žonglerski rekviziti, ki jih nismo mogli uvrstiti v ostale večje kategorije.