Tema nikoli več ne bo ovira za igro s plastelinom. Če te plasteline pustite pod lučjo, bodo v temi žareli – vsak v svoji barvi.