Pogoji izposoje iger

SPLOŠNI POGOJI IZPOSOJEVALNICE IGER V TRGOVINI
TojeTo družbe Igriv d.o.o., Trubarjeva 23a, Ljubljana MŠ 6201555000

1. Splošno

Splošni pogoji zavezujejo vsakega člana Izposojevalnice iger v Trgovini TojeTo družbe Igriv d.o.o., Celovška cesta 87, Ljubljana MŠ 6201555000 (v nadaljevanju besedila Igroteka TojeTo).Posameznik postane član Igroteke TojeTo s podpisom pristopne izjave ob prvi izposoji iger.

2. Seznam iger

Seznam vseh iger, ki si jih člani Igroteke lahko izposodijo, je objavljen na spletni povezavi – Seznam iger. Na istem spletnem naslovu je možno informativno videti tudi ali je igra v trenutku ogleda spletne povezave izposojena in kdaj je rok vračila.

3. Cena izposoje

Cenik izposoje je dostopen na spletni povezavi – Seznam iger.

Igroteka si pridržuje pravico do spremembe cen. Veljavne cene so tiste, ki so določene v ceniku izposoje, ki je dostopen na spletni povezavi – Seznam iger, ob oddaji naročila za izposojo.

Član ima možnost letne naročnine (cena znaša 40€), ki mu omogoča brezplačno izposojo iger eno leto od vplačila naročnine.

4. Naročilo iger

Vsak član si proste igre lahko izposodi v trgovini Tojeto brez predhodne najave.

Vsak član lahko na elektronski naslov tojeto@igriv.si predhodno sporoči, katero igro si želi sposoditi. Igroteka TojeTo člana obvesti ali je igra prosta (oziroma kdaj bo na voljo) ter kdaj jo lahko prevzame. Član si lahko izposodi igro v roku treh (3) dni od določenega datuma možnega prevzema, v nasprotnem šteje, da je naročilo preklicano in se igra šteje za prosto za izposojo.

Prevzemi iger so možni le v Trgovini TojeTo na Gallusovem nabrežju 29 v Ljubljani med delovnim časom trgovine (pon – pet 10:00 – 19:30 in v soboto 10:00 – 14:00).

Vsak član si lahko naenkrat izposodi največ dve igri.

5. Kavcija

Ob izposoji iger plača vsak član kavcijo v višini, ki je določena v ceniku, pri čemer prejme ob navedenem potrdilo o plačilu z datumom vračila igre.

Ob vračilu iger se članu vrne kavcija, z odšteto izposojalnino in morebitno zamudnino (8. točka splošnih pogojev) ter morebitnimi stroški zaradi nepravilnega pakiranja (9. točka splošnih pogojev) ter morebiti nastalo škodo (10. točka splošnih pogojev).

Kavcija je za člane z aktivno letno naročnino (točka 3. splošnih pogojev) omejena na maksimalno 40€.

6. Nakup igre

Če se član ob vračilu igre odloči za nakup iste igre, se mu izposojalnina ne zaračuna. Ta ponudba velja le, če je igra v času vračila na zalogi.

7. Čas izposoje in podaljševanje roka izposoje

Čas izposoje vseh iger je 14 dni.

Vsak član lahko izposojenim igram enkrat podaljša rok izposoje, in sicer največ za dodatnih 14 dni, po enakem ceniku. Predlog za podaljšanje izposoje je potrebno podati najkasneje en (1) dan pred datumom vračila. Predlog se poda na elektronski naslov tojeto@igriv.si. Izposoja je podaljšana ob prejemu potrdila o podaljšanju izposoje s strani Igroteke TojeTo, in sicer do datuma, ki je naveden v potrdilu. Podaljševanje ni možno, če je igra že rezervirana.

8. Zamudnine

V kolikor član ne vrne izposojenih iger do datuma vračila, ki je določen na potrdilu o prejemu kavcije oziroma na potrdilu o podaljšanju časa izposoje, se mu zaračuna zamudnina v višini 0,2€ na dan. Zamudnina velja tudi za člane z letno naročnino. Skrb za pravočasno vračilo je dolžnost član. Igroteka TojeTo ni obvezana opominjati člana na pretečen rok vračila.

Po preteku enega meseca od določenega datuma vračila, se zadrži celotna kavcija igre.

9. Vračilo iger

Komponente iger so zaradi večje preglednosti razdeljene v posamezne vrečke in stehtane. Seznam vseh komponent je na seznamu, ki je priložen v škatlo. Ob vračilu igre morajo biti vse komponente pravilno razdeljene po vrečkah, saj to omogoča hitro preverljivost prisotnosti vseh komponent. V primeru vračila nepospravljene ali narobe pospravljene igre, si pridržujemo pravico obračunati strošek 3€ za urejanje vrnjene igre.

10. Poškodovane, uničene ali izgubljene igre

Z izposojenimi igrami je potrebno ravnati skrbno in jih vrniti v enakem stanju, kot so bile ob izposoji.
V primeru poškodb škatle ali komponent, uničenja ali izgube igre, se zadrži celotna kavcija.

11. Veljavnost splošnih pogojev

Igroteka TojeTo lahko kadarkoli spremeni Splošne pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so veljavni od dneva objave na strani splošnih pogojev.

 

Te splošni pogoji veljajo od 1.11.2022 dalje.